Τὸ χέρι τῆς Μαγδαληνῆς

Σημειώσεις τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ στὸ ταξίδι του στὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὸν Νίκο Καζαντζάκη, τὸ 1914. Γιὰ σαράντα μέρες, ἀπὸ Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, περπάτησε τὰ μονοπάτια, συνάντησε κελλάκια, ἀγρύπνησε, ξαφνιάστηκε ἀπὸ ἀγγέλους, ἔνιωσε τὴν πνοὴ τῆς φύσης, ἔγινε μάρτυρας τῆς καρδιακῆς ἔκστασης. Ὅταν ἔβρισκε τὸν καιρὸ ἔγραφε μὲ ἕνα μολυβάκι σὲ μιὰ πολὺ μικρὴ ἀτζέντα μὲ τὶς ἡμέρες τυπωμένες στὰ γερμανικὰ τὴ συμπερίληψη τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας του. Ἡ πρώτη του σκέψη, τῆς πρώτης του μέρας ἐκεῖ, 15 Νοεμβρίου, στὸν Ἄθωνα γράφεται στὸ πρῶτο φύλλο τοῦ ἡμερολογίου, τὴν 1η Ἰανουαρίου. Ξεφυλλίζω τὴν ἀτζέντα. Καὶ πέφτω στὴ σημερινὴ μέρα. Γράφει γιὰ τὴ Μαγδαληνὴ καὶ τὸ χέρι της ποὺ φυλάσσεται στὴ Σιμωνόπετρα. Ἡ ζεστασιά της ἂς μᾶς συνοδεύει στὴν ἴνδικτο ποὺ ξεκινάει σήμερα. Καλὸ καὶ εὔφορο ἔτος!

Θυμάμαι ἕνα μεσημεράκι στὰ Καυσοκαλύβια ἕναν καλόγερο νὰ μᾶς δείχνει. μὲ ὑπερηφάνεια, σὲ ἕνα μεγάλο βιβλίο ἐπισκεπτῶν τὰ ὀνόματα τοῦ Καζαντζάκη καὶ τοῦ Σικελιανοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν περάσει ἀπὸ τὴν ἔρημο τοῦ Ἄθωνα, ἀναζητώντας στὸ ἀθωνίτικο προσκύνημα τὸ ἄγγιγμα τοῦ Θεοῦ.

31. August

Εἰς τοῦ Γρηγορίου.

Τὸ κρανίον τοῦ μι-

ροῦ μάρτυρος Κηρύκου.

Καὶ μέρος τῆς κάρας

Διονυσίου τοῦ Ἀρε-

οπαγίτου.

1. September

Στῆς Σιμωνόπετρας.

Τὸ ἔβγα μας στὸν

ἀρσανά. Θάλασσα·

ὁ ἀφρὸς φαίνεται ἄξα-

φνα ζεστός, σὰ νὰ

καίει μιὰ ἀγαλλία-

ση ζωῆς.

Καὶ θυμοῦμαι ἄξαφνα

τὸ ζεστὸ χέρι τῆς

2. September

Μαγδαληνῆς, στὴ

Σιμωνόπετρα.

Ὁ ἀνήφορος στὴ

Σιμωνόπετρα.

Ἡ δάφνη δεξιὰ

ζερβὰ βλαστομασάει

ἀπίστευτα· δαφνο-

πόταμος. Δίπλα

3. September

τρέχει λαγκαδιὰ

ποὺ τὰ ξερόδεντρα

τυλίγουν ἄφθονα

οἱ κισσοί. Τὸ

κύμα ἀκούεται

κάτου, κι ἀπάνου

τὸ νερό.

Δάσος δαφνῶν

βαΐα.

Ἀπάνου καλεῖ ἕνα

4. September

σήμαντρο χαρού-

μενο, τρεμάμενο

σὰ γεράκι καὶ φέρνει κύκλους.

Μὴ τὸν

ξεχνᾶς αὐτὸν τὸν δρό-

μο· τὴ θεία θέρμη τῆς Μαγδαληνῆς.

Ὅλο τὸ σῶμα νικητή-

ριο μέσ᾽ ἀπ᾽ τὰ ἅγια.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Τὸ ἁγιορείτικο ἡμερολόγιο, Εἰσαγωγή – Φιλολογικὴ Ἐπιμέλεια: Ἰωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη, Ἀθήνα 1988.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s